Ty i głoszenie potrzeby zmian w Chinach

 

Tytuł oryginału: Invocation for World Change 

 

Fragment

 

1. ...Wzywam międzynarodową wspólnotę, aby uświadomiła sobie istnienie potrzeby poważnych i dramatycznych zmian w Chinach i w postawie reszty świata wobec Chin. 

2. ...Wzywam wszystkich, aby uświadomili całej ludzkości fakt, że państwa i konsumenci Zachodu przejawiają w pełni niedojrzałą i nieodpowiedzialną postawę wobec Chin. Mnóstwo przedsiębiorstw wykorzystało Chiny, jako źródło kolosalnych zysków, podczas gdy konsumenci zostali otumanieni tanimi towarami, co doprowadziło do zignorowania faktu, że poprzez to wartość ich własnej pracy ulega systematycznej degradacji. 

3. ...Wzywam wszystkich, aby uświadomili całej ludzkości fakt, że Zachód zawiesił zwyczajową ochronę konsumentów, aby zezwolić przedsiębiorcom na importowanie tanich towarów z Chin i czerpanie przez nie zysków, których nie mogłyby one wygenerować produkując te towary na Zachodzie. 

4. ...Wzywam wszystkich, aby uświadomili całej ludzkości konieczność przyjęcia przez konsumentów Zachodu postawy, aby nie zawsze kupować najtańsze towary, lecz aby rozważyć: „Kto wyprodukował daną rzecz i jakie warunki [pracy, płacy i bytowania] mieli ich wytwórcy?” 

5. ...Wzywam wszystkich, aby uświadomili całej ludzkości konieczność przyjęcia postawy, gdzie pracownicy Zachodu w akcie solidarności zażądają dla pracowników w innych krajach sprawiedliwego wynagrodzenia i godziwych warunków pracy oraz [odpowiednich] świadczeń socjalnych. 

6. ...Wzywam wszystkich, aby uświadomili pracownikom Zachodu, że jeśli pracownicy w innych krajach będą traktowani w sposób, który sami uznajemy za niemożliwy do zaakceptowania, wówczas nie możemy z czystym sumieniem kupować ich produktów – gdyż czyniąc tak, uprawniamy firmy, które wyzyskują pracowników w odległych krajach do kontynuowania tego procederu, a zatem sami czynimy siebie podatnymi na wyzysk. 

7. ...Wzywam wszystkich, aby uświadomili związkom zawodowym Zachodu, że ich zadaniem jest żądanie, aby inne narody przyjęły [i wdrożyły] środki ochrony swoich pracowników. A jeśli tak się nie stanie, wówczas wezwą one swoich członków oraz konsumentów do bojkotowania towarów pochodzących z tych krajów. 

8. ...Wzywam wszystkich, aby uświadomili całej ludzkości istnienie potrzeby, aby Chiny dokonały pokojowej rewolucji i uświadomiły sobie, że nie mogą pozwalać na to, aby niektórzy ludzie pogrążeni w amoku żądzy zysków wyzyskiwali własny naród. 

9. ...Wzywam wszystkich, aby uświadomili całej ludzkości istnienie konieczności przyjęcia [i wdrożenia] przez Chiny praw chroniących własny naród. Muszą one ustanowić prawa, które rozdzielą dobrobyt między cały naród, zamiast pozwalać na to, aby niepomiernie wąska elita stawała się niewyobrażalnie bogata, podczas gdy większość ludności wciąż żyje w obliczu groźby śmierci głodowej.

10. Dzisiaj istnieje potencjalny konflikt w Chinach między sprawującą władzę elitą urzędników i administratorów partii komunistycznej, a aspirującą elitą władzy tych, którzy przejęli chińską gospodarkę. Innymi słowy istnieje potencjalny konflikt w Chinach między tymi, którzy starają się utrzymać system komunistyczny, a tymi, którzy koncentrują się na zarabianiu pieniędzy i podnoszeniu swej pozycji życiowej poprzez zarabianie pieniędzy. Istnieje zatem możliwość poważnej katastrofy w chińskim społeczeństwie, a nawet gwałtownej rewolucji.

 

 

Copyright Kim Michaels

Przekład: Monika Mazur i Paweł Kontny 

 

Powyższy tekst może być publikowany w Internecie i periodykach za podaniem jego źródła oraz nazwiska autora i tłumaczy i po kontakcie z nimi. W tekście nie można dokonywać żadnych zmian bez ich wiedzy i zgody.

 

Zapoznaj się teraz z tekstem Pytania i obserwacje egzystencjalne