Pytania i obserwacje egzystencjalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie nr 1

Wyobraźmy sobie, że wszystko, co dane ci było dowiedzieć się o życiu, i wszystko, w co w życiu uwierzyłeś, nie zgadza się z rzeczywistością – czy chciałbyś się dowiedzieć jaka jest prawda?

 

Pytanie nr 2

Wszyscy żywimy przeświadczenia, których nigdy nie kwestionujemy, ponieważ zostaliśmy wychowani, aby postrzegać je, jako oczywiste. Jeszcze pięćset lat temu, ludzie myśleli, że to oczywiste, że Ziemia jest płaska.

Dziś jesteśmy, bez wątpienia, o wiele bardziej wyrafinowani niż ludzie przeszłości – co jest dokładnie tym samym, co oni myśleli o sobie samych.

Jak wiele z naszych aktualnych przeświadczeń są tak ograniczające, jak wiara, że Ziemia jest płaska?

   

Pytanie nr 3

"Gdyby ludzie znali prawdę, postępowaliby słusznie." Więc dlaczego nie postępujemy słusznie? Ponieważ nasze ego powstrzymuje nas przed poznaniem prawdy.

Palacze tytoniu znają zagrożenia tego nałogu dla swego zdrowia. Nadal jednak palą, bo nie w pełni to zagrożenie uznali.

Wyobraź sobie, że któreś z twoich przeświadczeń nie zgadza się z rzeczywistością. Uznanie tego wniosłoby konieczność poważnych zmian w twoim życiu. Czy nadal chcesz poznać prawdę?

 

Pytanie nr 4

„Ciekawość to pierwszy stopień do piekła”

Wszyscy, od dzieciństwa, mamy zaprogramowany w nas lęk przed rozwijaniem naszego umysłu – strach przed poszukiwaniem nowego zrozumienia poza uświęconymi przeświadczeniami.

Dlaczego ludzkość wciąż nie wegetuje w jaskiniach? Ponieważ w każdym pokoleniu, niektórzy ludzie byli bardziej dociekliwi niż wystraszeni.

Jaka jest twój osobisty układ sił: lęk – dociekliwość?

 

Pytanie nr 5

Wychowaliśmy się w schizofrenicznym społeczeństwie. Chrześcijaństwo mówi nam, że wyladujemy w piekle, jeśli nie uwierzymy. Nauka mówi, że brak nam inteligencji, jeśli nie uwierzymy w jej widzenie świata.

Zostaliśmy wychowani na konformistów, by akceptować to, co nam nakazano.

Ale dlaczego dominujące instytucje naszego społeczeństwa, tak gorliwie pragną, abyśmy zamknęli nasze umysły na idee, które nie pasują do ich mentalnych klatek?

 

Pytanie 6

W każdym społeczeństwie i we wszystkich epokach istnieje elita ludzi władzy, która dominuje nad społeczeństwem i której najważniejszym priorytetem jest utrzymanie swej władzy.

Elita władzy, uważa, że musi tłumić nowe idee.

Czy chcesz myśleć tak, jak elity władzy chce, byś myślał, czy też pragniesz otworzyć swój umysł na idee, które nie pasują do standardowej, mentalnej klatki?

 

Pytanie 7

Większość z nas wychowało się, nie rozumiejąc elity władzy i jej celów.

Ale teraz pytamy: Czym dokładnie jest to, co elita władzy chce w nas stłumić – poprzez zaprogramowanie nas na myślenie jedynie wewnątrz mentalnej klatki?

Czym jest to, czego nie chce ona, abyś odkrył w swoim wnętrzu?

  

Pytanie 8

Dlaczego ówczesna elita władzy zabiła Jezusa? Ponieważ stał się dla niej największym zagrożeniem!

Dlaczego stał się zagrożeniem? Ponieważ nie akceptował stworzonej przez człowieka mentalnej klatki – lecz znalazł prawdę w sobie samym.

Czy elita władzy naszego czasu nie stara się "zabić Chrystusa w nas", poprzez zaprogramowanie nas na myślenia wewnątrz mentalnej klatki?

 

Pytanie 9

Elita władzy zabiła Jezusa, a następnie przejęła jego nauki i obróciła je w system kontroli mas.

W rezultacie zostaliśmy wychowani z całkowicie zniekształconym widzeniem nie tylko Jezusa, ale i nas samych: kim jesteśmy i dlaczego tutaj jesteśmy.

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, że Jezus nie był wyjątkiem, ale przykładem – kimś, kto przyszedł, aby zademonstrować potencjał, który wszyscy posiadamy?

 

Pytanie 10

Mamy dwie możliwości znalezienia "prawdy", "rzeczywistości" lub wyższego zrozumienia.

Możemy zwrócić się do zewnętrznej instytucji i zaakceptować to, co nam tam powiedzą, lub też możemy zwrócić się do wnętrza w nas samych i stać się w otwarta brama dla Prawdy Życia.

Czy kiedykolwiek naprawdę rozważałeś problem, że masz możliwość stania się otwartą bramą dla wyższej prawdy i że Jezus przyszedł na świat, aby pokazać ci, w jaki sposób to uczynić?

 

Pytanie 11

Jest dość łatwo zauważyć, że istnieją różne grupy elity władzy, które zaprogramowują nas byśmy zaakceptowali "jedną, jedyną prawdę", pochodzącą od zewnętrznego autorytetu.

Jednak zwrócenie się do wnętrza w nas samych niekoniecznie oznacza, że ​​otrzymamy "jedną, jedyną prawdę".

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, że istnieje również wewnętrzny autorytet, który chce, aby zaakceptować jego "jedną, jedyną prawdę”?

 

Pytanie 12

Ta wewnętrzna, "autorytarna" figura, która chce, byś sądził, że to ona zna jedyną prawdę – to ego.

Ego jest bardzo trudne do zaobserwowania, bo tworzy filtr, przez który postrzegamy w życiu absolutnie wszystko.

 

Pytanie 13

Wiele duchowo rozbudzonych, osób sądzi, że celem duchowej ścieżki jest osiągnięcie pewnych wzniosłych stanów, zdefiniowanych przez ich obecne postrzeganie życia.

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, że prawdziwym celem ścieżki jest przezwyciężenie nieczystego postrzeganie i podążanie za przykładem Jezusa?"

„JAM JEST otwartą bramą której nikt nie może zamknąć"

 

Pytanie 14

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, że prawdziwe nauki – zarówno Jezusa jak i Buddy – sądane po to, by pomóc ci kwestionować twoje postrzeganie?

Co oni i inni duchowi nauczyciele wiedzieli o postrzeganiu?

W terminologii komputerowej mamy pojęcie WYSIWYG – What You See Is What You Get /To, co widzisz – to otrzymujesz.

Oto, jak działa wszechświat!

 

Pytanie 15

Gdzie zachodzi postrzeganie?

Przez twoje oczy przechodzą promienie światła. Twój umysł zamienia je w słowa i przydaje im znaczenie.

Tak, więc, postrzeganie odbywa się w umyśle. Do jakiego stopnia umysł wpływa na postrzeganie?

Czy "widzisz" to jest w świecie, czy też "widzisz" to, co jest w twym umyśle?

 

Pytanie 16

Istnieje fizyczne postrzeganie – z pomocą pięciu zmysłów – oraz istnieje postrzeganie, które ma miejsce w umyśle.

Nasze zmysły odbierają sygnał z zewnątrz, podczas gdy nasz umysł postrzega poprzez projekcję mentalnego obrazu, który w umyśle już istnieje.

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, że często mamy skłonność, by " widzieć" to, co chcemy widzieć?

 

Pytanie 17

Wielu osób uważa, że na duchowej ścieżce chodzi o osiągniecie wspaniałego zewnętrznego celu lub wyższego stanu świadomości, takiego jak oświecenie.

Ale co bądzie, gdy się okaże, że istotą ścieżki jest oczyszczenie swego postrzegania, abyś zobaczył to, co jest prawdziwe, a nie, abyś oglądał mentalny obraz, który istnieje tylko w twoim umyśle?

Budda powiedział: Jeśli mówisz lub działasz z nieczystego postrzegania – wyniknie z tego cierpienie.

 

Pytanie 18

Dlaczego nieczyste postrzeganie prowadzi do cierpienia?

Ponieważ wszechświat jest lustrem. Odbija on nam, w postaci fizycznych okoliczności, tworzone przez nas mentalne wyobrażenia.

Jeśli podświadomie uważasz, że musisz walczyć o to, czego pragniesz, wszechświat odzwierciedli ci walkę. A kiedy z tymi okolicznościami walczysz, wszechświat, pomyśli, że pragniesz doświadczyć jeszcze więcej walki.

 

Pytanie 19

Kiedy zaniechać walki?

Większość ludzi uważa, że wtedy, kiedy świat się zmieni.

Ale co się stanie, jeśli okaże się, że walka zakończy się tylko wtedy, gdy zdecydujesz się na wejrzenie w głąb siebie i postawisz pytanie: "Czy świat jest naprawdę taki, jaki jest? Czy jest on taki, bo ja go widzę w ten sposób?"

Czy życie to walka? I czy moje życie jest walką, ponieważ widzę je, jako walkę?

 

Pytanie 20

Dlaczego jest tak ważne, aby kwestionować nasza postrzeganie? Jest to ważne tylko wówczas, gdy pragniemy rozwiązać nasze problemy.

 Każdy problem wypływa z pewnego poziomu świadomości i nie może on być rozwiązany [działaniem płynącym] z tego samego poziomu świadomości.

Tylko poprzez przekroczenie naszego obecnego poziomu świadomości, uzyskamy perspektywę, która sprawi, że ​​pewne problemy staną się nieaktualne.

 

Pytanie 21

Co jest głównym kluczem do działań na rzecz osiągnięcia czystego postrzegania?

Musisz zrozumieć, że nie JESTEŚ umysłem, że jesteś czymś WIĘCEJ niż umysł, który postrzega.

Zrozumiesz to, tylko poprzez bezpośrednie doświadczenie czystej świadomości, stanu świadomości bez żadnych obiektów, świadomości bez świadomości...

 

Pytanie 22

Jeśli nie doświadczyłeś czystej świadomości to możesz skorzystać słuchając rad duchowego nauczyciela.

Niestety, wielu rozbudzonych duchowo ludzi szuka nauczyciela, który ma im dać niezwykłą wiedzę, czy też wglądy, albo powie im jak mają postępować.

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, że prawdziwym celem duchowego nauczyciela powinno być, aby pomóc ci kwestionować twoje postrzeganie, aż zrozumiesz, że jesteś czymś więcej niż umysłem, który postrzega?

 

Pytanie 23
Co jest kluczem do czystego postrzegania?

Zaczyna się ono od uświadomienia sobie, że postrzeganie nie jest wyłącznie bierną aktywnością, w trakcie, której odbierasz wrażenia zmysłowe z zewnętrznego świata.

 

Pytanie 24

W miarę jak dorastamy tworzymy wiele podświadomych wyobrażeń na temat, kim jesteśmy i czym jest świat. Nasze umysły nakładają je następnie na nasze zmysłowe postrzeganie, odsączając to, co nie potwierdza tych wyobrażeń.

"Widzimy" to, co nasz umysł i ego chce, abyśmy widzieli.

Czy chcesz spędzić resztę swojego życia na obronie swoich mentalnych wyobrażeń? Czy też pragniesz rozpocząć podróż ku czystemu postrzeganiu?

 

Pytanie 25:

Jak odkryć mentalne wyobrażenia, które zabarwiają nasze postrzeganie?

Jednym z miejsc, od którego możemy zacząć jest kwestionowanie tego, o czym myślimy, że tego nie musimy kwestionować, a mianowicie kwestii:

Czy jestem tylko człowiekiem, czy też jestem czymś więcej?

 

Pytanie 26

Co jest początkiem mądrości?

Jest nim chwila, kiedy zdajesz sobie sprawę z prostego prawa: Twoja reakcja na życie NIE jest przez spowodowana przez zewnętrzne okoliczności. Jest ona spowodowane WYŁĄCZNIE przez wewnętrzne uwarunkowania, mentalne wyobrażenia, które zabarwiają twoje postrzeganie

Tak, więc, panowania nad sobą zaczyna się od momentu, kiedy możesz swobodnie wybrać swoje reakcje na to, co się z tobą dzieje.

 

Pytanie 27

Co jest największym kłamstwem wszech czasów?

Jest nim twierdzenie, że wybory, których dokonałeś wczoraj wpływają na twoje wybory dokonywane dzisiaj.

Przekroczysz to kłamstwo, kiedy weźmiesz odpowiedzialność za swoje reakcje na to, co niesie życie. Uświadomisz sobie tym samym, że zawsze masz wolność wyboru swojej reakcji. Twoja wczorajsza reakcja nie oznacza, że dzisiaj musisz reagować w taki sam sposób.

 

Pytanie 28

Co jest największym kłamstwem promowanym przez szatana?

Jest nim to, że istnieją pewne wybory, z których nie możesz się wycofać, że istnieją pewne decyzje, które wyłączają twoją wolną wolę, a tym samym nie mogą być „odczynione” przez twoje nowe wybory.

Jednakże, czy jest to logiczne, że po wyborze zrobienia czegoś na Ziemi, nie masz już możliwości unieważnienia tego wyboru?

 

Pytanie 29

Co jest najtrudniejsze do zrozumienia w kwestii wolnej woli?

To, że jest ona WOLNA.

 

Pytanie 30

W jaki sposób sztan może ci odebrać twoją wolną wolę, czy też na nią wpłynąć?

Bóg dał ci wolną wolę, a Bóg jest prawdziwy. Szatan nie jest prawdziwy, więc nie ma bezpośredniej władzy nad twoją wolną wolę.

 

Pytanie 31

Którą częścią ciebie szatna może manipulować?

Szatan nie jest prawdziwy. To, co nie jest prawdziwe, nie ma władzy nad tym, co jest prawdziwe.

 

Pytanie 32

Jak ty możesz odróżnić to, co jest rzeczywiste, od tego, co jest nierzeczywiste w twoim ja?

Popatrz na to sformułowania: jest w nim "TY" i jest twoje "ja".

 

Pytanie 33

Jak zacząć oddzielać w sobie to, co prawdziwe od tego, co nieprawdziwe?

Zaczynasz to od uświadomienia sobie (doświadczenia), że TY może być świadome bez postrzegania poprzez twoje "ja".

Kiedy TY jest świadome bez poczucia konkretnego "ja", owo Świadome TY jest czystą świadomością, jest czymś więcej niż osobowe "ja". TY może postrzegać świat bez postrzegania go poprzez filtr "ja".

 

Pytanie 34

Dlaczego dla osób, które szukają duchowej prawdy, tak istotnym jest, aby doświadczyć czystej świadomości?

Ponieważ jest to jedyny sposób, aby uzyskać rzeczywisty punkt odniesienia – aby TY mogło doświadczyć, że możliwe jest postrzeganie świata poprzez czystą percepcję, zamiast tego, co Budda nazwał skażonym postrzeganiem poprzez "ja".

 

Pytanie 35

A więc dlaczego doświadczenie czystej świadomości jest tak istotne?

Ponieważ kiedy jej doświadczysz, wiesz, że istnieje alternatywa dla sposobu postrzegania świata poprzez twój normalny filtr percepcji.

Jeśli nie masz tego doświadczenia, wówczas wydaje ci się, że twój filtr percepcji pokazuje ci prawdziwą rzeczywistość – w co twoje ego bardzo chce, abyś uwierzył. Tak więc twoje TY bywa łatwo przekonane przez ego, że czysta świadomość jest tylko pojęciem – a zatem jej istnienie może zostać zakwestionowane [ i odrzucone – w ramach dualistycznej, linearnej logiki].

 

Pytanie 36

Dlaczego jest tak ważnym, by doświadczać rzeczywistości, która jest poza twoim filtrem postrzegania?

Ponieważ jest to jedyny sposób, by porzucić niekończącą się walkę, w której ludzie próbują zmusić innych do przyjęcia ich własnego filtru postrzegania.

Jeśli chcesz osiągnąć wyższy stan świadomości i wstąpić w duchowy świat, jeszcze w tym życiu – nie możesz, po prostu, tracić na to czasu.

 

Pytanie 37

Dlaczego jest tak ważnym, aby wiedzieć, że istnieje rzeczywistość poza twoim filtrem postrzegania?

Ponieważ jedynym sposobem, aby poszerzyć swoją świadomość i duchowo wzrastać jest przekroczenie swojego aktualnego poczucia siebie.

 

Pytanie 38
Co się stanie, jeśli nie zrozumiesz potrzeby wykroczenia poza aktualne poczucie swego ja i będziesz w tym tkwić?

Niemal na pewno ugrzęźniesz w pułapce zewnętrznej ścieżki, gdzie będziesz dążyć do "wydoskonalania" swego oddzielnego ja, siebie wykreowanego na bazie ego, zgodnie ze sporządzonym przez człowieka standardem, mając nadzieje, że któregoś dnia owo ja zostanie wpuszczone do nieba.

Miliardy ludzi ugrzęzło w tym niemożliwym do zrealizowania przedsięwzięciu na wiele żywotów. A ty sam, czy chcesz wykonać krok w stronę lepszego podejścia do sprawy?

 

Pytanie 39
Czy znasz jedną z największych duchowy nauk? Jest nią powiedzenie: "Nie możesz zjeść ciastka i nadal go mieć".

Na duchowej ścieżce musisz dokonać wielu wyborów – ponieważ nie możesz mieć na raz i jednego i drugiego.
Nie możesz, na przykład, dokonać prawdziwego postępu duchowego, starając się analizować, poprawiać lub karać innych. Nie dostrzeżesz belki we własnym oku szukając pyłku w oku bliźniego.

Więc co jest dla Ciebie najlepsze? 

 

Pytanie 40
Kiedy uświadamiasz sobie, że musisz wybrać między wzajemnie wykluczającymi się możliwościami, rodzi się ważne pytanie: Co dla mnie jest najlepsze?

Czy najlepsze jest to, bym nadal koncentrował się na zmienianiu innych ludzi lub zmienianiu świata, czy też najlepsze jest to, bym zaczął przyglądać się temu, jak zmienić siebie samego?

Czy najlepsze dla mnie jest to, bym nadal pozostawał w świadomości, która tworzy konflikt na świecie, czy też najlepsze jest to, bym starał się wznieść ponad tę świadomość?

 

Pytanie 41
Kiedy zdecydujesz, że pragniesz dla siebie tego, co najlepsze, możesz zadać sobie pytanie: "Co, jest dla mnie najlepsze – ale tak naprawdę? Czym jest to, czego naprawdę pragnę od życia?"

Następnie możesz dojść do istotnego wglądu: że zawsze miałeś dokładnie to doświadczenie, które pragnąłeś mieć.

Może się to wydawać zdumiewające, ale to prawda. Dowodem jest to, że jeśli naprawdę chciałbyś innego doświadczenia, byłbyś w stanie zrobić, co trzeba, aby mieć to inne doświadczenie.

 

Pytanie 42
Dlaczego ego reaguje tak gwałtownie na poprzednie pytanie?

Nie zostało powiedziane, że zawsze miałeś okoliczności, których pragnąłeś. Zostało powiedziane, że zawsze miałeś doświadczenie, którego pragnąłeś.

Okoliczności twojego życia są poza twoim umysłem. Twoje doświadczanie życia ma miejsce wewnątrz umysłu.

Twoje ego nie chce myśleć o tej różnicy, ponieważ nie chce zrozumieć, że możesz zmienić twoje doświadczanie ŻYCIA bez zmiany jego okoliczności.

 

Pytanie 43:
Zadaj sobie teraz - prawdziwie zmieniające życie - pytanie: 
Czy moje dotychczasowe doświadczanie życia jest czymś, co chcę zachować do jego końca?

Jeśli chcesz zmienić swoje doświadczanie życia, oto klucz:
1. Twoje doświadczanie życia ma miejsce wewnątrz twego umysłu.

2. Nie ma nieuniknionego związku między tym, co dzieje się na zewnątrz twego umysłu a tym, co dzieje się w jego wnętrzu.

3. Zostałeś jednak zaprogramowany, by wierzyć, że ten związek istnieje, a więc musisz pozbyć się tego przeświadczenia.

 

Pytanie 44
Co jest kluczem do przejęcia władzy nad twoim doświadczaniem życia?

Jest nim zdanie sobie sprawy z tego, że bez względu na to, co dzieje się poza tobą, to ty ZAWSZE dokonujesz wyboru, jak na to zareagować.

U większości ludzi decyzja to podejmowana jest w podświadomości, jednak poprzez praktykowanie obserwacji swoich reakcji, możesz obniżyć próg świadomości i zobaczyć, że istnieje ułamek sekundy, w którym wybierasz jak zareagować.

 

Pytanie 45
Kiedy usuniesz zasłonę świadomości, zdasz sobie sprawę z tego, że w każdej sytuacji masz ułamek sekundy, w którym decydujesz o tym, jak zareagować. Masz, zatem możliwość świadomego wyboru innej reakcji.

Można teraz zadać sobie pytanie: "Czy fakt, że do chwili obecnej reagowałem w pewien sposób oznacza, że muszę pozostać uwięziony w tym wzorcu reagowania do końca swojego życia?"

Możesz wręcz zapytać: "Czy chcę pozostać w jego pułapce do końca swojego życia?”

 

Pytanie 46
Jeśli zdecydujesz, że chcesz przekroczyć pewien schemat, następnym krokiem jest, aby zapytać, skąd on się bierze?

Reakcyjny wzór zachowania możesz wytropić aż do przeświadczenia, które sprawia, iż myślisz, że jest to albo odpowiedni albo jedyny sposób reagowania.

Jedynym sposobem, aby wyjść poza wzorzec jest zakwestionowanie przeświadczenia, które jest jego przyczyną. Oznacza to, że należy postawić pytanie:

"Czy istnieje tylko jeden sposób reagowania? Czy istnieje tylko jeden właściwy sposób reagowania?"

 

Pytanie 47
Jak można rozpocząć kwestionowanie swoich przeświadczeń?

Na dwa sposoby:
 1: Twoje reakcje stają się coraz bardziej intensywne lub skrajne, aż twój umysłu staje się tak nieprzyjemnym miejscem do życia, że już nie możesz tego wytrzymać.

2: Zaczynasz zrozumieć, jak umysł działa i tym samym dobrowolnie decydujesz się przyjrzeć się swoim przeświadczeniom w celu uzyskania WIĘKSZEJ wolności i spokoju ducha.

Słowem, istnieje twarda szkoła życia i istnieje szkoła samoobserwacji.

Którą z nich wybierzesz?

 

Pytanie 48
Co trzyma nas w pułapce reakcyjnego wzorca zachowań?

U podstawy każdej konkretnej reakcji istnieje pewne przeświadczenie, ale pod konkretami kryje się ogólny wzorzec: Staramy się zmienić coś, co jest poza zasięgiem naszej indywidualnej woli.

Kiedy staramy się zmienić innych ludzi czy świat, na czas nieokreślony przywiązujemy się do powtarzania tego samego reakcyjnego wzorca zachowań.

 

Pytanie 49
Kim – lub czym – jesteś?

Jesteś indywidualnym przedłużeniem Boga – i Bóg dał ci indywidualną wolę.

Co jest twoim celem? Aby wzrastać w samoświadomości poprzez wyrażanie swojej woli, dokonując wyborów.

Co jest podstawą dla dokonywania wyborów?

Jest nią filtr postrzegania twojego aktualnego stanu świadomości, twojego poczucia siebie.

Co więc jest kluczem do zmiany swoich wyborów?

Jest nim zmiana filtru percepcji.

 

 

Obserwacje egzystencjalne 

Obserwacja egzystencjalna nr 1
Szukając wad u innych – zawsze je znajdziesz.
Jednak wady, które „obserwujesz” to uwarunkowania, których jeszcze nie rozpoznałeś we własnym umyśle.


Obserwacja egzystencjalna nr 2
Wołałbym mieć raczej złoty umysł niż kopalnię złota.


Obserwacja egzystencjalna nr 3
Przejawy tego świata mogą cię więzić tylko tak długo, jak długo traktujesz je poważnie. Kiedy potrafisz śmiać się zczegoś, owo coś, nie ma nad tobą władzy.

 

Obserwacja egzystencjalna nr 4
Mądry uczeń zna następujące prawo:

Na pytanie, które rodzi się z ograniczonej percepcji nie można odpowiedzieć bez przekroczenia tej percepcji.

Na wiele pytań – tak jak zostały one postawione – nie można odpowiedzieć. Jednak przekraczając naszą percepcję, możemy postawić głębsze pytania, które sprawiają, że wcześniejsze pytania stają się nieaktualne.

 

Obserwacja egzystencjalna nr 5
Jeżeli głębsze pytania sprawiają, że nasze wcześniejsze pytania stają się nieaktualne, to kiedy zakończy się ten proces i kiedy wreszcie uzyskamy odpowiedzi?
Ludzie, którzy naprawdę robią postępy to ci, którzy akceptują fakt, że proces samotranscendencji nigdy się nie kończy – bo takie jest ŻYCIE.

 

Obserwacja egzystencjalna nr 6
Odpowiedzią na pytanie: "Czy jestem oświecony?" – jest zawsze "Nie".
Dlaczego?

Bo jeśli musisz pytać, czy jesteś, to nie jesteś!

 

Obserwacja egzystencjalna nr 7
Świat potrzebuje ocalenia od idei, że świat potrzebuje ocalenia.

Świat potrzebuje ocalenia od idei, że to (tylko) my, MOŻEMY i MUSIMY ocalić świat.

Świat potrzebuje ocalenia od idei, że musimy ocalić świat, zwalczając innych ludzi.

 

 

Drogę do pokrewnego tekstu 
"36 idei o tym jak przekroczyć swoje ograniczone postrzeganie świata"
wskażę Ci pod koniec naszej wędrówki po witrynie.

  

Powyższy tekst może być publikowany w Internecie i periodykach za podaniem jego źródła oraz nazwiska autora i tłumaczy i po kontakcie z nimi. W tekście nie można dokonywać żadnych zmian bez ich wiedzy i zgody. 

 

 

Zapoznaj się teraz tekstem
Jak medytować z muzyką